Bæredygtige og biobaserede byggematerialer

Fremtidens byggematerialer er bæredygtige. Derfor er det en god ide at vælge materialerne til dit næste byggeri eller renovering med omhu. 

Vores produkter

hampeisolering

hamp

Alsidige bæredygtige løsninger til isolation med klimamæssige fordele både mellem huset fire vægge samt i atmosfæren

ler

ler

Holdbare løsninger til byggeri med bæredygtigt fodaftryk og sundt indeklima

 

Træ

Kvalitets trævarer tilegnet byggeri 

kalk

Kalk

Miljøvenlige løsninger til mørtel og puds til dit næste bæredygtige byggeri eller renovering

6 principper i bæredygtigt byggeri

Biobaseret

Byggematerialer fremstillet af fornybare ressourcer er vejen frem hvis man vil reducere co2 aftrykket i byggebranchen.

Træer optager co2 i sin vækst, men det gør alt andet der gror også – nogle mere end andre.

Hamp er en afgrøde der optager meget co2 i sin vækst og er robust samt nem, at få til at gro.

Planten vokser meget hurtigt og gør det hermed svært for andet ukrudt at få rodfæste.

Diffusionsåbenhed

Alt levende har brug for, at kunne trække vejret, det samme gælder for de bygninger vi skal opholde os i.

Ved at bygge efter diffusionsåbne principper opnår man, at bygningen kan ”ånde” og derved kan de der opholder sig i bygningen også få vejret.

I dag bygger man meget tætte bygninger på grund af et fokus på energibesparelser ved varmebehov og udluftning skal derfor håndteres af ventilationsanlæg.

Det giver, efter vores mening og mange andres, ikke mening at bo i bygninger der ikke er diffusionsåbne.

Sundt indeklima

Det er påvist, at vi moderne mennesker opholder os op til 90% af tiden indendøre.

Derfor er der et enormt behov for, at bygge i materialer der ikke afgasser farlig kemi og som kan håndtere den daglige fugtbelastning fra levet liv- madlavning, tøjvask, bade, gråd og grin.

Hvis man virkelig vil have godt indeklima skal man bruge ler på indendørs overflader da ler har indvirkning på ionerne i luften.

Vores atmosfære indeholder ioner- positive og negative.

Når vi mennesker opholder os i naturen befinder vi os godt- det er fordi, at luften i skove ved vand og andre steder i naturen aflader ionerne i luften.

Det er lidt langhåret, men den er god nok- at opholde sig i rum med naturmaterialer er behageligt for alle sanser.

Genbrug- op og ned

Den moderne verdens brug og smid væk kultur er en belastning for klimaet.

Hvis materialer er af en ordentlig kvalitet og i god stand er det selvfølgelig en god ide at genanvende det.

Gamle vinduer er et godt eksempel- hvis der ikke er direkte råd, er ældre vinduer ofte af en rigtig god kvalitet.

Nogle materialer kan direkte genbruges og andre kan enten forædles (up-cycling) eller nedbrydes og bruges igen f.eks. som nyt tilslagsmateriale (down-cycling).

Det kan dog være svært, at genbruge på en større skala, da genbrugsmaterialer er svære at standardisere, men cirkulær økonomi vinder mere og mere indpas og det er fedt.

Design til adskillelse

Vores behov for, at have et hjem der kan bygges om, bygges til og ændres er stigende.

Vores bygninger skal designes så det er så simpelt som muligt, at etablere nye rum og anvendelser ved behov og i det hele taget kunne ændre på planløsningen løbende.

Ydermere bliver der kigget meget på, at kunne skille en bygning ad og opføre den et andet sted og bruge så meget som muligt igen.

Vugge til grav

Hvis man virkelig vil have svar på om hvorvidt et produkt er bæredygtigt, må man se på det hele billede.

Først for nylig har man fået øjnene op for, at analysere på hele produktets levetid- fra vugge til grav.

Nogle materialer har gode egenskaber, men har en tung og svinende produktion- hvilket betyder, at effekten af disse materialer, set i et helhedsperspektiv, ikke er særligt bæredygtige.

Ved ombygninger og nedrivninger er det ofte kompliceret, at sortere farligt affald.

Hvis vi bruger materialer der er fri for kemi og andet farligt, vil det være langt nemmere og mindre forurenende at komme af med byggeaffald.

vores samarbejds­partnere